İngiltere’de Eğitim Yaşı

İngiltere’de Eğitim Yaşı

İlk öğretim öncesi hazırlık programları ile dört yaşında başlayan İngiltere’de öğrenim hayatında ilk öğretime başlama yaşı ise beştir. On bir yaşında ilk öğretim hayatını tamamlayan öğrenciler, on bir yaşından itibaren High School yani orta öğrenime geçiş yaparlar.

İngiltere’de eğitim yaşı on dört yaş ile beraber GCSE yani General Certificate of Secaondary Education eğitimini kapsar, bu eğitime başlayan öğrenciler, eğitim sonrasında GSCE sınavına girerek sertifikalarını alırlar. Bu sertifika, Türkiye lise diplomasına eş değer niteliktedir.

İngilizce ve matematik derslerinin zorunlu olduğu bu programda öğrenciler ortalama sekiz en fazla on iki ders seçiminde bulunup GSCE sınavına tabi olurlar. Diğer dersler arasında; müzik, bilim, tarih ve coğrafya gibi dersler mevcuttur. Bazı okullar uluslararası denkliği sağlamak amacıyla IGSCE programını sunarken, GSCE programı kolej ve üniversite eğitimine temel katacak en sağlıklı eğitim yapılanması olarak görülmektedir. Yine de GSCE sertifika sahibi olmak iyi bir üniversiteye kayıt için tek başına yeterli gelmemektedir. Lisans eğitimini devam ettirmek isteyen öğrenciler, on altı ay ile yirmi dört ay arasında A Level eğitimi alırlar. Bu eğitim, üniversiteye giriş için kabul gören derece olarak bilinmektedir.

Sanat, beşeri bilimler ve sosyal bilimler derslerinin yanında turizm, mühendislik gibi derslerde içermektedir. Derslerde başarılarını devam ettirip, sınav sonuçları da iyi olursa, mezuniyetleri ile beraber hedeflemiş oldukları üniversitede üç yıl lisans eğitim programına devam ederek mezun olabilirler.

Türkiye’den İngiltere’ye Lise Eğitimi İçin Gidenler

On yedi yaşını aşmamış ve Türkiye’de lise eğitimi almış bir öğrenci, İngiltere’de lise eğitimi alabilir. İngilizce seviyesi burada önemli bir nokta olarak ele alınırken, yine de ekstra İngilizce dersi almakla yükümlüdür. Lise eğitimi, en az bir yıl en çok iki yıl içinde tamamlanabilir.

Dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrenciler ile arkadaşlık kurulabilineceği gibi,  yatılı okullarda zengin sosyal olanaklar da mevcut olmaktadır. İngiltere’de lise eğitimini almış bir öğrenci Foundation eğitimini yerine getirmesi gereken pek çok öğrenciye göre daha avantajlı bulunmaktadır.