ELS Dil Okulları

ELS Dil Okulları Başvuru ve Kayıt

ELS Dil Okulları

Genel İngilizce Programı

Net bir şekilde iletişim kurmanın yanı sıra etkili dil becerisine sahip olabileceğiniz ELS dil okulları Genel İngilizce Programında; konuşma, dinleme, kelime bilgisi, yazma ve okuma eğitimi bulunmaktadır. Program dersleri sabah saatlerinde verildiği gibi öğleden sonra da verilmektedir.

Genel İngilizce Programı müfredatında; sabah dersleri, iletişim becerilerini kazanma ve geliştirme temeline dayalı olarak verilirken, bu programda; dil bilgisi ve konuşma pratiği ve beceri geliştirme dersleri verilmektedir. Ayrıca sabah dersleri arasında dil teknoloji merkezinde bir ders de verilmektedir. Program gereği sohbetler uygulamalı olarak, gündelik yaşam ingilizcesi kullanılarak gerçekleşmektedir. Öğleden sonra ise ana dili ingilizce olan kişilerle tanışma ve konuk konuşmacıları dinleme fırsatlarına ayrılmıştır.

 

Başlangıçtan uzmanlığa kadar on iki seviye olan programda her ders elli dakika olarak bir haftada otuz ders içermektedir. Sınıf başına azami on beş öğrenci eğitim alırken, yaş sınırı merkeze ve konaklama seçeneğine göre değişiklik göstermektedir.

ELS dil okulları sabah ilk iki ders, dil bilgisi ve konuşma, üçüncü ders dil teknoloji merkezi, dördüncü ders kelime bilgisidir. Öğle yemeğinden sonra ilk ders telaffuz ve sohbet olurken, son ders uygulamalı kelime bilgisini içermektedir.

Yarı Yoğun İngilizce Programı

Yarı yoğun programda hem İngilizce dil eğitimi alınmakta olup, hem de ders dışında pratik kazanmak için sosyal olanaklardan yararlandırılır. Yalnızca sabah saatlerinde yapılan derslerde önemli dil becerilerinin gelişmesi öncelik olmaktadır. Müfredatta; sabah dersleri beceri ve iletişim üzerine temel bir yapılanma oluşturmaktadır. Toplam haftalık olarak yirmi ders ellişer dakikadan görülmektedir. Her seviye için dört hafta programlanan eğitime yıl içinde yirmi altı başlangıç tarihi tespit edilmiştir.

Sabah ilk ders saati dil teknoloji merkezinde yapılırken, ikinci ders kelime bilgisi, üçüncü ders dil bilgisi ve konuşma pratiği, son ders ise yine dil bilgisi ve konuşma pratiği üzerine görülür. Başlangıç, orta, ileri ve uzmanlık olarak dörde ayrılmaktadır.